Porady

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu informuje o możliwości korzystania z pomocy psychologicznej dla osób poszkodowanych i udzielających pomocy poszkodowanym w katastrofie kolejowej pod ...

GRYPA? MOŻESZ JEJ UNIKNĄĆ! ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W ZAWIERCIU OFERUJE SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIW GRYPIE (SZCZEPIONKA VAXIGRIP).

EDUKACJA PRZEDPORODOWA DLA KOBIET W CIĄŻY Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu zaprasza kobiety po 21 tygodniu ciąży, do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych w ramach programu SZKOŁA ...

Losowe zdjęcia
BIP

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Strona główna » Świadczenia zdrowotne » Diagnostyka » Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

MEDYCZNE  LABORATORIUM  DIAGNOSTYCZNE

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

ZAKŁAD  LECZNICTWA  AMBULATORYJNEGO 

  42-400 Zawiercie ul. Powstańców Śl.

 

 

  

Lokalizacja Laboratorium – I piętro Przychodni Specjalistycznej w Zawierciu  

ul. Powstańców Śl. 8

 

 

Telefony:  

Kierownik :032 67 230 10  

Centrala:  032 67 234 45  

Rejestracja Laboratorium: wew. 236 

Rejestracja Pracowni Mikrobiologicznej: wew. 226 

 

 

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne realizuje    szeroki zakres  badań hematologicznych, biochemicznych, koagulologicznych, serologicznych, immunochemicznych i bakteriologicznych na podstawie skierowań :

·         lekarzy poz i  poradni specjalistycznych z  ZLA Zawiercie;

·         lekarzy z innych zakładów opieki zdrowotnej mających podpisaną umowę o współpracy z ZLA

Pobieranie materiału:  od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 10:00;

                                                  sobota w godz. 7:00 – 09:00.

Ważna informacja  : W soboty nie wykonywane są testy obciążenia glukozą  

 

Badania „cito” od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 16:00; 

                                                 sobota w godz. 7:00 – 11:00.  

Odbiór wyników:  

                                          w dniu pobrania  od 14:00 – 17:00; 

                                            w pozostałe dni  od 7:00  17:00.  

Odbiór wyników badań  z soboty: 

                                           poniedziałek  od 14:00 do 17:00; 

                                           wtorek- piątek od 7:00 do 17:00. 

 
Wyniki badań specjalistycznych wg harmonogramu podanego przez rejestrację lub wywieszonego w gablocie informacyjnej.

 

W ramach obowiązujących umów o współpracę, ZLA zapewnia odbiór materiału z punktów pobrań placówek o ustalonej godzinie, własnym transportem w chłodnych pojemnikach, co gwarantuje dostarczenie materiału do laboratorium w ciągu 15 min. i szybkie wykonanie analiz.

  W celu zapewnienia najwyższej jakości wykonywanych badań, laboratorium wyposażone jest w nowoczesna aparaturę diagnostyczną, jak również zatrudniony jest wykwalifikowany i doświadczony personel.

  

  Informacje dodatkowe: 

1.      Laboratorium realizuje szeroki zakres badań  zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001-2008 ( certyfikat ISO 9001-2008 przyznany przez firmę Polski Rejestr Statków  S.A.). 

2.      Laboratorium spełnia wymogi NFZ, Komisji Akredytacyjnej i Głównego Inspektora

Sanitarnego.

3.      Laboratorium jest w trakcie wdrażania procesu akredytacyjnego.

4.      Wykonywane badania poddawane codziennej kontroli wewnętrznej dla wszystkich  parametrów.

5.      Laboratorium posiada świadectwa jakości badań wydane przez: Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie –„POLMIKRO”, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, Program jakości firmy Simens Meatheore Diagnosties.

6.      Badania wykonuje się na aparatach i odczynnikach firmy Olympus, Sysmax,  Roche, Siemens, Bioksel ( aparaty poddawane są okresowym przeglądom przez wyspecjalizowany serwis).

7.      Personel Laboratorium

Diagności laboratoryjni  - 8 osób  

  Technicy analityki medycznej – 19 osób, 

Personel pomocniczy – 2 osoby

 

  Personel uczestniczy w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych potwierdzonych stosownymi certyfikatami. 

 
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne  wykonuje   również  badania  odpłatne dla pacjenta w  zakresie:

 

1. Diagnostyki alergologicznej tj. 

1.1  Panel oznaczenia  27 alergenów  - 150 zł.  

1.2.Panel oznaczenia 10 wybranych alergenów – Polycheck ( pokarmowy, oddechowy) – 70 zł. 

2.      Autoimmunologicznej diagnostyki chorób wątroby – 80 zł.  

3.      Badanie autoprzeciwciał ( ANA)  - 110  zł.

 

Strona główna Drukuj dokument

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 80, tel.: (32) 67 220 11, (32) 67 220 12, (32) 67 220 13

ZLA Zawiercie

osób online: 1